ΚΕΝΤΡΟ

Το κέντρο μας είναι ένα εξειδικευμένο Κέντρο Φυσιοθεραπείας και  Αποκατάστασης ,το οποίο απαρτίζεται από τους φυσιοθεραπευτές  Γιώργο Επιφανίου και Δημήτρη Νεόφυτου απόφοιτοι Πανεπιστήμιου (Σοφία, Βουλγαρία) και εγγεγραμμένα  μελή του Παγκύπριου συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

Στηριζόμενοι  στα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, ερχόμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες για εξειδικευμένη και υψηλών δυνατοτήτων Φυσικοθεραπεία και Αποκατάστασης.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο όσον αφορά το υψηλό επίπεδο γνώσεων, εκπαίδευσης και εμπειρίας, όσο και των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, είναι αυτό που θα μας δώσει το μέγιστο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η εξειδίκευση πάνω στις Αθλητικές Κακώσεις και η καινοτομία των θεραπευτικών πρωτοκόλλων μας έχουν αναδείξει σε ένα αξιόπιστο κέντρο, το οποίο εμπιστεύονται πολλοί επαγγελματίες αθλητές για την ασφαλή και γρήγορη αποκατάσταση τους.